Šūšanas ražošana Latvijā

Watch

Augsta kvalitāte un saprātīgas cenas. Pateicoties mūsdienu aprīkojumu un augsti kvalificētu personālu, mūsu kompānija var tikt galā ar jebkura lieluma un sarežģītības pasūtījumiem pēc iespējas īsākā laikā. Vārdam seko darbs, darbam seko rezultāts!

Lattex D Pakalpojumi

Apģērbu ražošanas posmi

E-pasts Drukāt PDF

Ikvienu sarežģītu procesu ir nepieciešams precīzi plānot un organizēt, bet īpaši svarīgi tas ir procesos, kur iesaistīti daudzi dažādu profesiju pārstāvji. Arī rūpnieciska mēroga apģērbu šūšanai ir nepieciešams veikt analīzi un plānošanu. Šūšanas mehanizācija, neveicot visu procesa posmu pienācīgu izstrādi, neļaus sasniegt maksimālo lietderīgo rezultātu. Ikviens apģērbu ražošanas uzņēmums darbojas noteiktas vienotās sistēmas ietvaros, tomēr atkarībā no fabrikas mēroga, pasūtījumu apjoma un citiem faktoriem šajā sistēmā var būt nepieciešamas izmaiņas.
Šūšanas uzņēmumā “Lattex D” atbildība par pirmo posmu – parauga izgatavošanu – gulst uz tehnologa pleciem. Masu ražošanai ir nepieciešama kvalitatīva paraugmodeļa izgatavošana, lai izveidotie lekāli, iepirktie audumi un furnitūra no apgrozāmā kapitāla nepārvērstos par nerealizēto atlikumu. Tehnologs izgatavo paraugu – pilnīgi gatavu izstrādājumu vienā eksemplārā. Valkāšanas ērtumu, šuvuma kvalitāti, estētiskās īpašības pārbauda, izmantojot šo modeli. Ja visu parametru novērtējums ir pozitīvs, tiek noteikti paraugmodeļa izmēri – izmēru virkne (6+2), kas tiks izgatavoti.

Otrais posms – parauga apstiprināšana, ko veic pasūtītājs. Līdzko paraugs ir gatavs, to piegādā pasūtītājam apstiprināšanai vai izmaiņu veikšanai. Darbs, iespējams, ir veikts nevainojami, tomēr, redzot reālu izstrādājumu, klients var vēlēties to nedaudz labot, papildināt ar dekoratīviem elementiem vai, pretēji, vienkāršot modeli vai fasonu.

Pēc tam tiem veidots iepriekš minētais apgrozāmais kapitāls – audumi, apdares materiāli, diegi, papildmateriāli. Ja pasūtītājam ir iespēja un vēlēšanās, viņš var veikt materiālu izvēli, nodrošinot to pilnu komplektāciju atbilstoši tehnologa norādījumiem.

Piegriešanas cehā, kurp nonāk izejmateriāli, tiek veikta detaļu piegriešana. Lekālus izgatavo inženieris.

Nākamais posms – gatavā izstrādājuma šūšana. To veic šuvējas, izmantojot šūšanas līnijas. “Lattex D” atpazīstamības palielināšanās un biznesa sakaru paplašināšanās liek mums nepārtraukti palielināt līniju skaitu un uzņēmuma ražošanas jaudu.

Gatavie izstrādājumi nonāk kvalitātes kontroles cehā. Katru izstrādājumu rūpīgi apskata, pārbaudot šuvēju darbu (izejvielu brāķēšana notiek materiālu iegādes un piegriešanas laikā, tomēr audums var tikt bojāts arī, šujot izstrādājumus).

Pēc kontroles posma izstrādājumi nonāk noliktavā, kur tos iepako un marķē. Partijas sagatavošana sūtīšanai ir pēdējais apģērbu rūpnieciskas šūšanas posms un tirdzniecības procesa sākums.

Visu prasību kvalitatīva izpilde dažādos apģērbu ražošanas posmos garantē pozitīvu iznākumu gan visiem šī procesa dalībniekiem, gan patērētājiem.